CAPACE ŞI RAME DE CANALIZARE

 CAPACE ŞI RAME PENTRU CĂMINE DE VIZITARE

Destinaţie: Acoperirea căminelor de vizitare ale reţelelor de alimentări cu apă şi canalizări.

Construcţie : Elementele componente sunt executate din fontă .

Carosabil cu/fără sistem antifurt

Tip “IV” conform STAS 2308-81

Necarosabil cu/fără sistem antifurt

Tip “II” conform STAS 2308-81Carosabil cu/fără sistem antifurt

Tip “III” conform STAS 2308-81

Necarosabil cu/fără sistem antifurt

Tip “A” conform STAS 3272-80CAPACE ŞI RAME PENTRU CAMERELE DE TRAGERE ALE CABLURILOR DE TELECOMUNICAŢII

Executate conform NTR 912-79 din elemente turnate din fontă. Suprafeţele de asamblare dintre ramă, capacul superior şi interior sunt prelucrate, asigurând o bună etanşare între părţile componente. Se livrează bituminat.

La cererea beneficiarului, produsul poate fi echipat cu două dispozitive antifurt (cheie specială).