ELECTROPOMPE PSLT

 

DESTINAŢIE

Agregatele de pompare tip PSLT reprezintă un echipament modern pentru staţiile de pompare a apelor reziduale. Ele pot vehicula ape industriale uzate , ape menajere , în general lichide încărcate cu diferite suspensii neabrazive sau puţin abrazive , atât solide cât şi fibroase. Se recomandă ca temperatura lichidului vehiculat să nu depăşească 40°C.

Acestea sunt utilizate pentru :

 • alimentare cu apă potabilă

 • alimentări cu ape din subteran

 • vehicularea lichidelor curate sau puţin murdare cu vâscozitate max. 3°E , suspensii max. 150 g/l

 • irigaţii şi desecări

 • alimentare cu apă industrială

 • utilizări casnice

 • drenaje

Utilizarea produsului este interzisă în alte condiţii privind mediul pompat, în afara limitelor indicate în prezenta carte tehnică şi de asemenea în spaţii în care este posibilă apariţia amestecurilor de faze explozibile sau inflamabile.

Apa pompată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • temperatura : min. 4°C şi max. 40°C ;

 • conţinut maxim de nisip şi alte impurităţi: 150 g/l;

 • pH cuprins între 6,5 şi 8,5;

 • duritatea apei cca. 20°d;

 • vâscozitatea maximă admisă 23 cSt ( 3°E );

 

În situaţiile în care apa pompată nu este potabilă, pentru evaluarea agresivităţii apei asupra fontei, materialul de execuţie standard din care se execută pompele submersibile, este necesară cunoaşterea următoarelor elemente:

 • pH-ul; - duritatea (°d ); - Mn ( mg/l );

 • CO2 liber ( mg/l ); - O2 liber ( mg/l ); - SiO2 ( mg/l );

 • CaO ( mg/l ); - Cl ( mg/l );

 • MgO ( mg/l ); - Fe ( mg/l );

Duritatea apei este dată de cantitatea de săruri pe care aceasta le conţine.