DESTINAŢIA

Pompele cu clape sunt destinate în principal vehiculării apei, produselor petroliere şi a altor lichide neagresive curate având temperatura mediului ambiant.

CONSTRUCŢIE

Pompa cu clape este alcătuită conform desenului de ansamblu general din:

  • corpul pompei 1;

  • distribuitor admisie 2;

  • ansamblu mobil 3;

  • capac 4;

  • manivelă 5.

Pentru a realiza absorbţia respectiv refularea, reperele ansamblu mobil 3 şi distribuitor admisie 2 sunt prevăzute cu câte două clape.

Funcţionarea pompei se bazează pe diferenţa de presiune dintre cele două camere formate de către piesa mobilă cu corpul pompei, aceasta realizându-se la acţionarea manivelei, admisia şi refularea efectuându-se cu ajutorul clapelor.